Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

stal.biz.pl

χάλυβας : χάλυβα εργαλείων : από ανοξείδωτο χάλυβα : μεταλλικές κατασκευές

Ημιτελή χάλυβα αδύναμος

Τροχαίο ράβδους για το έλαστρο επιτρέπει χάλυβα κενό, η οποία ονομάζεται από τους παραγωγούς χάλυβα είναι αδύναμη - μια πλάκα ορθογωνικής διατομής, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλατέων προϊόντων.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.